GÜNDEM

Yeni giyilebilir kol bandı geliştiriliyor

Araştırmacılar, yapay dokunma hissini ileten ve türünün ilk örneği olan çok kanallı yumuşak robotik kol bandı tasarladı.

Yeni bir çalışmada araştırmacılar, insanların hünerli bir yapay el ile aynı anda kavranan iki farklı nesneye uygulanan kavrama kuvvetlerini tam olarak kontrol edip edemediklerini incelediler. Daha sonra robotik el kullanıcılarına yapay dokunma duyumlarını iletmek için çok kanallı giyilebilir yumuşak robotik bir kol bandı tasarladılar. Denekler, her iki nesneyi görmeleri engellenmiş olsa bile, hünerli yapay elleriyle iki nesneyi aynı anda kırmadan veya düşürmeden başarılı bir şekilde kavrayıp taşıyabildiler.

Çalışma, birden fazla dokunsal/dokunma hissi geribildirimi kanalını invaziv olmayan bir şekilde entegre ederken, bu karmaşık eşzamanlı kontrol görevinin fizibilitesini gösteren ilk çalışma olma özelliğini de taşıyor. Çalışmadan elde edilen bulgular, mevcut ve gelecekteki yapay ellerin uzuvları olmayan insanlar tarafından kontrol edilme biçiminde bir paradigma değişikliğini hızlandırabilir.

Araştırmada, deneysel tasarımda görsel ve dokunsal geri bildirimi sistematik olarak engelleyerek bu karmaşık çoklu görev modelinde görsel geri bildirimin oynadığı rolü de keşfettiler. Ek olarak, eşzamanlı kontrol yaklaşımı, önceki çalışmalarda yaygın olarak kullanılan bir kerede bir yaklaşımla karşılaştırıldığında, her iki nesneyi de taşımak ve teslim etmek için gereken süreyi iyileştirdi. Araştırmacılar, görevlerdeki temel performans ölçütleri açısından uzuv olmayan denek ile diğer denekler arasında önemli farklılıklar bulamadılar. Daha da önemlisi denekler, dokunsal geri bildirimi, vizyon mevcut olduğunda bile görsel geri bildirimden çok daha önemli olarak değerlendirdiler çünkü kavranan nesneler kırılmadan veya düşürülmeden önce görsel olarak algılanabilir uyarı genellikle çok azdı veya hiç yoktu.

Kol bandı, orantılı bir temas kuvveti hissi iletmek için yumuşak aktüatörlerle donatıldı. Tutulan nesnenin kırılıp kırılmadığını belirtmek için vibrotaktil uyarıcılar dahil edildi. Kol bandı; başparmak, işaret parmağı ve serçe parmağa karşılık gelen üç konumda dokunsal geri bildirim için tasarlandı. Bu, elle kavranan her iki nesneye uygulanan kuvvetlerin genliklerini iletmek için yeterli bir sayıdır. Kol bandında, her biri Shadow Hand parmak uçlarında bulunan üç BioTac’tan birine orantılı olarak karşılık gelen üç hava odası bulunur. Kol bandı ayrıca, nesneler kavrandığı zaman kırılırsa özneyi uyarmak için titreşen, aynı yerde bulunan üç vibro-dokunsal aktüatör ile donatıldı.

Aynı zamanda çalışmadan elde edilen bilgiler, üst uzuvları olmayan kişilerin kariyer yollarını ve şu anda onlar için ulaşılmaz olan eğlence arayışlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla, cerrahlar ve gitaristler gibi son derece karmaşık bimanuel operasyonların gelecekteki çerçevelerinde kullanılabilir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu