GÜNDEM

Alkol tüketimi doğrudan kansere neden oluyor

Yapılan bir araştırmada, düzenli olarak alkol tüketen erkeklerde baş ve boyun kanseri ile özofagus kanseri riskleri önemli ölçüde yüksek çıktı.

Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen büyük ölçekli bir genetik araştırma, Asya popülasyonlarında düşük alkol tüketimi ile bağlantılı gen varyantlarını üzerinde çalıştı. Araştırma ekibi, çoğunluğu kadın olan 150.000’den fazla yetişkinden DNA örnekleri kullandı. Ekip, enzim aldehit dehidrojenaz 2 (ALDH2) ve alkol dehidrojenaz 1B (ADH1B) için düşük alkol toleranslı genetik varyantların Çin ve diğer Doğu Asya popülasyonlarında düşük alkol alımıyla güçlü bir şekilde ilişkili alel gen sıklığını ölçtü.

Toplanan veriler, işe alım ve takip ziyaretlerinde tamamlanan içme alışkanlıkları hakkındaki anketlerle birleştirildi ve katılımcılar, sağlık sigortası kayıtları ve ölüm kayıtları aracılığıyla 11 yıllık bir süre boyunca izlendi. Çin popülasyonlarında, düşük alkolün tolere edilebilir ve alellerin sıklığı ALDH2 için %21 ve ADH18 için %69 olarak saptandı. Takip süresi boyunca, erkeklerin yaklaşık %7,4’ü, 90.000 kadına kıyasla yaklaşık 60.000 kanser geliştirdi.

Bununla birlikte, ADH1B için düşük alkol toleranslı alellerden bir veya ikisini taşıyan erkeklerin genel kanser ve alkole bağlı kanser riskleri %13-25 arasında daha düşük çıktı. Ek olarak ALDH2 için düşük alkol toleranslı alel genlerin iki kopyasını taşıyan erkeklerde, herhangi bir kanser geliştirme riski %14 ve daha önce alkole bağlı kanser geliştirme riski ise %31 daha düşük çıktı.

ALDH2 için düşük alkol toleranslı genlerin bir kopyasını taşımasına rağmen düzenli olarak içen erkeklerde baş ve boyun kanseri ve özofagus kanseri riskleri önemli ölçüde daha yüksekti. İçmeyenler veya ara sıra içenler arasında ise ALDH2 için düşük alkol toleranslı genlerin bir kopyasını taşımak ile artan kanser riski arasında genel bir ilişki çıkmadı.

Öte yandan, kadınların sadece %2’si düzenli olarak alkol tüketti ve kadınlarda düşük alkol tolere edebilen alel genleri, herhangi bir kanser riski ile ilişkili değildi. Araştırmacılar, erkeklerde bu gen varyantlarının taşıyıcıları için azaltılmış risklerin doğrudan düşük alkol tüketiminden kaynaklandığını belirtti. Araştırmacılar ayrıca halen düzenli alkol tüketen ve düşük alkol toleranslı ALDH2 gen varyantını taşıyan erkeklerde daha büyük risklerin, daha fazla asetaldehit birikiminin kanser riskini doğrudan artırabileceğini öne sürdü.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu